RÖSTER

Om LOUD

In these times of isolation and frustration, nothing brings people more together than Music. Giving a kid the option to learn an instrument instead of filling all the extra hours with the latest social-media app or first-person shooter video game is probably one of the easiest decisions any school or community could make.Ryan Roxie, Guitarist in Alice Cooper
Det bästa med LOUD Program är att man får lära sig spela sina favoritlåtar - och nästan alla innehåller bara 3 eller 4 ackord!Christopher Irula Basist LOUD Program
De flesta av mina bästa vänner har jag träffat genom LOUD Program Lizzeth Guzman Trummis LOUD Program
Jag skulle vilja säga tack till LOUD, för att det hjälpte mig komma över mitt scenskräck, genom att jag fått ställa mig framför en stor folkmassa. Jag skulle också vilja säga tack, för att ni ger elever som älskar musik, en möjlighet att spela, och lära sig nya saker. LOUD-sångerska
Vad jag har lärt mig av att vara med i LOUD Program, är att övning ger färdighet. Jag har också lärt mig att läsa noter.LOUD-pianist
LOUD möjliggör, att elever som redan har viss kunskap inom musik, får lära sig fler instrument i ett större ljudformat. Programmet främjar kamratskap, och skapar en positiv inlärningsmiljö för eleverna. Den utmärkta pedagogiska kompetensen hos lärarna är en del av framgången.Terrence Wright (Vista Charter Academy)
Musik är ett kraftfullt medel för att utveckla självkänsla. LOUD Program arbetar med ungdomar, under de kritiska åren, när de kommer underfund med vilka de är. Programmet lär eleverna, hur man samarbetar ihop med sina kamrater i ett band. Det lär dem, hur man övar och experimenterar, för att utveckla konstnärlig talang. Lika viktigt, hur man bygger tillit och samband med sina medmänniskor, hur man deltar och bidrar till gruppens välmående, och hur man som resultat växer som människa, med utökat förtroende och tålamod. LOUD Program Sverige ska vara en internationell frizon, där ungdomar kan skapa relationer över kulturella gränser, där de kan lära sig av andra elever med liknande, eller helt annan bakgrundCatherine Brozowski CEO of Audacious Foundation Administrator, LOUD US
Loud Sweden

LOUD Sweden - LOUD USA

© 2020 - All rights reserved